Oves

Oves setý nachází stále větší oblibu jako surovina pro výrobu lidské racionální výživy. Ve srovnání s pšenicí se oves vyznačuje nižší stravitelností s vyšším podílem esenciálních aminokyselin. Zrno ovsa nachází uplatnění také jako součást krmných dávek pro některá hospodářská zvířata, jako jsou mladá, plemenná zvířata a koně.

  • Oves pluchatý má obilku pevně sevřenou obaly kvítků – pluchou a pluškou. Jeho zrna musí splňovat normy dle ČSN 46 1200-4.
  • Oves nahý má obilku bezpluchou – „nahou“, musí splňovat normy dle ČSN 46 1100-7.

Požadavky specifikované v těchto normách odpovídají podmínkám stanoveným pro jakost ovse Komisí Evropského společenství na základě průměrné jakosti ovse sklízeného ve Společenství a měly by sloužit k jednotnému posuzování jakosti ovse v celém Společenství.

Oves vykupujeme pro naše tuzemské i zahraniční obchodní partnery. Cena se určuje dle kvality předloženého vzorku.

Hodnoty jakostních ukazatelů

Vlhkost v % (m/m), nejvýše 14,5
Druhová čistota v % (m/m), nejméně 95
Příměsi a nečistoty podle 3.1 a 3.9 celkem v % (m/m), nejvýše 12,0
z toho: 1) zlomky zrn podle 3.2 v % (m/m), nejvýše 5,0
2) zrnové příměsi celkem podle 3.3 v % (m/m), nejvýše 12,0
3) porostlá zrna podle 3.8 v % (m/m), nejvýše 6,0
4) nečistoty podle 3.9 v % (m/m), nejvýše 5,0
z toho: tepelně poškozená zrna podle 3.12 v % (m/m), nejvýše 1,0

 

Máte zájem o oves? Kontaktujte nás.

Získejte aktuální ceny komodit a hnojiv

Získejte aktuální ceny komodit a hnojiv

Zašleme Vám je každé pondělí ráno přímo do e-mailové schránky!

Povedlo se! Aktuální ceny Vám přijdou na e-mail.